Szalona miłość

Ewangelia (J 3, 16-18)

Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.

Słysząc ten fragment, zawsze widzę przed oczami jedno – Szaloną miłość Boga do człowieka. Ze słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wynika prosta prawda o tym, że Bóg nie chce zguby człowieka, On nie chce na złość nam. Jego celem jest to, byśmy byli zbawieni. Dlatego też posłał do nas swojego syna, żeby nam było łatwiej. Ewangelia jest ciągle aktualna. Bóg chce również Twojego szczęścia! Po prostu szalenie Cię kocha. Po to posłał dla Ciebie i mnie Jezusa, który za Ciebie i mnie był męczony, ukrzyżowany, ale na tym nie kończy się historia – to by było nie w stylu Boga, gdyby tak pozostało. Poszedł o krok dalej… Jezus zmartwychwstał – oczywiście dla Ciebie i mnie! To chyba świadczy o Jego szalonej miłości do człowieka. Nie znam chyba nikogo, kto by był w stanie zrobić coś takiego dla mnie. A Ty?

Dzisiaj tak krótko, bo niedziela, więc idę spędzić trochę czasu z rodzinką 😉

***

Tradycyjnie coś do posłuchania (ostatnio ciągle u mnie leci) :

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply