Ludzie są dobrzy! ♥

EWANGELIA (Mk 3,7-12)

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.

Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

 

Za Jezusem szedł ogromny tłum ludzi. Przyciągało ich to co czynił i mówił Jezus. Co ciekawe… Niektórzy szli za Nim, bo też chcieli doświadczyć jakiegoś cudu w swoim życiu. Ten fragment świetnie pokazuje jak bardzo ludzie pragną doznawać dobra od Boga. Kiedyś to dobro czynił Jezus. Dzisiaj Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy chcą je czynić. Sami też jesteśmy stawiani na drodze innych – by świadczyć dobro napotkanym ludziom. Nie chodzi o jakieś ogromne dzieła (na to na pewno też kiedyś przyjdzie czas:)). Chodzi o takie drobiazgi, które dla drugiego mogą mieć ogromną wartość. Uśmiech czy dobre słowo – to jest też DOBRO! Co ważniejsze, ono nic nie kosztuje.

Dobro jest w świecie!

Wiem, że są tacy ludzie na świecie, którzy chcą szerzyć dobro. W zeszłym tygodniu przechodząc przez krakowskie planty widziałam grupkę młodych ludzi, którzy rozdawali ciepły posiłek bezdomnym osobom. Kiedy to zobaczyłam byłam w lekkim szoku, ale takim pozytywnym oczywiście. Dla kogoś to może być tylko posiłek, a dla tych ludzi, którzy otrzymywali go był on wszystkim. Podziwiam tych młodych! Tacy ludzie jak oni, są dla mnie potwierdzeniem na to, że Bóg jest dobry i że ludzie są dobrzy.

 

Przepraszam, że tak długo nie pisałam, ale wiecie.. Egzaminy i zaliczenia robią swoje.. Postaram się tutaj dodać coś co najmniej raz w tygodniu. Trzymajcie się cieplutko! 🙂
***

No i tradycyjnie coś dla ucha:

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply